Alba dha na h-Albannaich! #Referendum #Dublin #Google #CharlesIII #Picten #vallumAelium

Annie Laurie
Maxwellton braes are bonnie,
Where early fa’s the dew,
And ‚twas there that Annie Laurie
Gave me her promise true.
Gave me her promise true,
Which ne’er forgot will be,
And for bonnie Annie Laurie,
I lay me doon and dee.
Her brow is like the snowdrift,
Her throat is like a swan,
Her face it is the fairest
That e’er the sun shone on.
That e’er the sun shone on,
And dark blue is her ee,
And for bonnie Annie Laurie
I lay me doon and dee.
Like dew on th‘ gowan lying,
Is the fa‘ o‘ her fairy feet,
And like winds in summer sighing
Her voice is low and sweet.
Her voice is low and sweet,
And she’s a‘ the world to me,
And for bonnie Annie Laurie,
I lay me doon and dee.
Latha dhomh ’s mi ‚am Beinn‘ a‘ Cheathaich
One day I was on the Misty Mountain
Chorus (after each verse):
Air far a la lo ro ho bhi ho
Hoireann is o ho ro hi o ho
Hi ri ho ro ho bha h ohug o ro

Faicinn do bhàt‘ a bhith gabhail
Watching your boat being brought
Mach o dhùthaich Mhic Gilleathain
From the land of MacLean
Steach gu Ciosmail an aighear
Into Kishmul of the merry making
Far am faighte cuirm ri gabhail
Where there was feasting and drinking
Ol fion o‘ oidhche gu latha
From night ‚til day.
Sioda donn ga chur air mnhathan
Brown silk on women and
Pìobaireachad na feadan laghach

CHAN EIL SINN!

THA SINN AN SEO
CHAN EIL!
STAD SINN AIG DO GHEATAICHEAN!
CHA TOIR SINN SEACHAD,
A’ LEANTAINN
NA FEÒRAICH RUINN.
SINN AN SIN
ATHAIR DEALBHAN!
ÒRAIN ANAM
EADHON NA RÒMANAICH!

Hinterlasse einen Kommentar

Eingeordnet unter Anarchismus, Terror, Zynismus

Kommentar verfassen